ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขัเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

12 พ.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1077กิจกรรม กกร.

ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด