เปิดเงื่อนไขใช้ไฟฟรี-ส่วนลดค่าไฟจากกระทรวงพลังงาน (Infographic)

21 เม.ย. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 1955กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอ ครม. บรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟประเภทครัวเรือนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งใช้ฟรี และให้ส่วนลดวันนี้ (21 เม.ย.63) กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)จะนำเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบค่าไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือนที่สนองนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยแบ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกผู้ใช้ไฟฟรี จะขยายปริมาณการใช้ไฟให้จาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย กลุ่มสอง ลดภาระค่าไฟครัวเรือนโดยยึดหน่วยการใช้ไฟเดือนก.พ.63 ก่อนเกิดโควิด-19 (COVID-19)เป็นเกณฑ์ หากใช้ไฟไม่เกิน 800 หน่วยจ่ายเท่าเดิมเท่ากับเดือนก.พ. หากเกิน 800 หน่วยมีส่วนลดปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินโดยจะลดให้ 50%ของหน่วยไฟฟ้าที่เกิน และถ้าใช้มากเกิน 3,000 หน่วยมีส่วนลดปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินโดยจะลดให้ 30%ของหน่วยไฟฟ้าที่เกิน
 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ