ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

30 พ.ค. 2563        จำนวนผู้เข้าชม 1547ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDF