ปิดความเสี่ยงเตรียมพร้อมเปิดประเทศ

01 เม.ย. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 202การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากระลอกแรกสู่รอบที่สอง ระยะเวลายาวนานกว่า 1 ปี ส่งผลกระทบทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกระดับ ถึงตอนนี้แม้สถานการณ์จะคลี่คลาย การกระจายฉีดวัคซีนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ความจำเป็นด้านเศรษฐกิจเป็นตัวเร่งให้ต้องรีบเปิดประเทศเพื่อลดความเสียหาย และการสูญเสียโอกาส
 
สัญญาณจากรัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ที่มีมติเห็นชอบเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ไม่ต้องกักตัว โดยจะนำร่องใน จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งเปิดรับต่างชาติก่อนปลดล็อกให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แบบเสรี
 
โมเดล sandbox ภูเก็ต โครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พยายามผลักดัน ขณะที่ผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องประสานเสียงสนับสนุนเต็มที่ จึงต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดล้มเหลว ให้สามารถขยายผลสู่เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างกระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา เชียงใหม่ ฯลฯ ช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ตามแผนที่วางไว้
 
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่เปิดกว้างก็มาพร้อม ๆ กับความสุ่มเสี่ยงที่มีเพิ่มขึ้น การตั้งการ์ดระมัดระวังโควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสุขอนามัยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ แพร่เชื้อ
 
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรัดกุม ไม่ให้เกิดช่องโหว่ ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชนต้องร่วมมือขับเคลื่อนโครงการนำร่องให้บรรลุเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นก่อนขยายผลกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรองทั่วประเทศ
 
เพื่อแก้โจทย์เศรษฐกิจ พร้อม ๆ กับป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัย การจัดหาวัคซีน การกระจายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม จึงต้องไม่คลาดเคลื่อนจากไทม์ไลน์ที่รัฐบาลกำหนด เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้สถานการณ์ในขณะนี้ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเป็นวิธีดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด
 
ช่วงรอยต่อนับถอยหลังปรับโหมดเปิดประเทศฟื้นภาคท่องเที่ยว แม้เป็นโอกาสดีที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมากระเตื้อง แต่หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องปิดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมรองรับอย่างเต็มกำลังความสามารถ
 
เหนือสิ่งอื่นใดต้องแปรวิกฤตครั้งนี้ปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวสู่วิถีใหม่ ถอดบทเรียนอดีตฟื้นวิถีเที่ยวไทย สร้างความยั่งยืนให้ภาคท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งระบบ
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/columns/news-639481
ข่าวสาร