กทม.เล็งเพิ่มช่องทาง 'จองคิวฉีดวัคซีน' ผ่านแอพฯ 'เป๋าตัง' และ 'ร้านสะดวกซื้อ

21 พ.ค. 2564        จำนวนผู้เข้าชม 428กทม.เล็งผุดแอพพลิเคชั่นจองคิวฉีดวัคซีน ผ่าน "เป๋าตัง" และเพิ่มช่อทางผ่าน "ร้านสะดวกซื้อ" เตรียมแถลงสัปดาห์หน้า ตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายใน 2 เดือนนี้

วันที่ 20 พ.ค. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือถึงการให้บริการฉีดวัคซีนของกทม. (ข้อมูล จากระบบ MOPH IC ณ วันที่ 19 พ.ค.64 เวลา 08.00 น.) ปัจจุบันได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 519,822 โดส แยกเป็น บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 163,834 คนได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 54,739 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 109,095 คน , ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 23,210 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 22,833 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 377 คน​, บุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จำนวน 16,644 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 10,751 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 5,893

คนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (บุคลากรด่านหน้า) จำนวน 28,328 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 18,712 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน9,616 คน , ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง(คลัสเตอร์) เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาด จำนวน 137,716 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 112,607 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 25,109 คน

รวมประชาชนในกรุงเทพฯ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 369,732 คนโดยมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ท้องเสีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเป้าหมายเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมประชาชนร้อยละ 70 ของประชากรในกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิด "ภูมิคุ้มกันหมู่" ภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยมีแผนปฏิบัติการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ ให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 126 แห่ง ประมาณ 30,000 คนต่อวัน ให้บริการฉีดวัคซีนในหน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหอการค้าไทย 25 แห่ง มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ประมาณ 30,000-50,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการเชิงรุกสำหรับผู้ประกันตนกับโรงพยาบาลคู่สัญญา และ หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย กทม.กับกรมควบคุมโรค สำหรับบริการกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย

สำหรับการนัดหมายรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" หรือ ไลน์ OA หมอพร้อม หรือ นัดหมายผ่านโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยแล้ว กทม.ยังได้ร่วมกับหอการค้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และ บริษัท IBM จัดทำแอพพลิเคชั่นจองเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งจะสามารถจองผ่าน แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" หรือ ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ด้วย โดยในรายละเอียด กทม.จะแถลงให้ประชาชนทราบภายในสัปดาห์หน้า

ในส่วนของการขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากกลุ่มบุคคล หน่วยงาน และองค์กร คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดทำแผนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิดพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีนเป็นหมู่คณะต่อไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/939239