top of page
นักวิเคราะห์ข้อมูล

สภาธุรกิจ

สภาธุรกิจ ไทย - อินโดนีเซีย

ประธาน ไทย อินโดนีเซีย.jpg
logo ไทย อินโด.jpg

ประธาน

คุณ ทรงพล เทพนำโสมนัสส์

Email : kanitthas@fti.or.th

Tel : 02-345-1118

would-01.png
Fb icon-01.png
bottom of page