top of page

ทำไมต้องเป็นซาอุดีอาระเบีย โอกาสการค้า-ส่งออกของไทยในอนาคต

ตลาดซาอุดีอาระเบีย ตลาดใหญ่อันดับ 2 ในโลกอาหรับ เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก และคาดว่าจะขึ้นสู่อันดับที่ 15 เร็วนี้ ขณะที่ความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ ฟื้นโอกาสในการส่งออก การค้ามีเพิ่มขึ้น


วันที่ 3 เมษายน 2566 รายงานข่าวระบุว่า ซาอุดีอาระเบีย หรือราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในโลกอาหรับ รองจากประเทศแอลจีเรีย เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกนํ้ามัน รายใหญ่


ซาอุฯ เป็นประตูสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2022 มี GDP per capital : 27,941 ด้วยจำนวนประชากร 36 ล้านคน ประชากรมีกำลังซื้อสูงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจของซาอุฯ มีอัตราการเติบโตในหลายภาคส่วน จากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก คาดว่าจะขึ้นสู่อันดับที่ 15 เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจาก 3.8% เป็น 5.7% ของ GDP


ทั้งนี้ ซาอุฯยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้สูงสุดในโลก รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยโครงการ Mega Project มากมาย อาทิ การสร้างสนามบินใหม่ในกรุงริยาด, โครงการเมืองใหม่ NEOM ที่มูลค่าโครงการสูงถึง 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ, The Line ชุมชนแห่งอนาคตที่ทอดยาว 170 กิโลเมตร, สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ ภายในประเทศ


ซาอุฯ สมาชิกของ G20

ซาอุฯ เป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีเศรษฐกิจโลกที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสมาชิกของ G20 ทำให้ ซาอุฯ เป็นหนึ่งในประเทศหลักในเศรษฐกิจโลกและตลาดน้ำมันโลก การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ


พร้อมทั้งต้องรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงิน ภาคการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในราชอาณาจักร และความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคเอกชนสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในการลงทุนในทุกภาคส่วน รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยโครงการ Mega Project มากมาย


Mega Project ในซาอุฯ

ซาอุฯ มีการลงทุนในโครงการ Mega Project หลายโครงการ เช่น สนามบินใหม่ในกรุงริยาด โครงการเมืองใหม่ NEOM ที่มูลค่าโครงการสูงถึง 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ The Line ชุมชนแห่งอนาคตที่ทอดยาว 170 กิโลเมตร สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ ภายในประเทศ


ความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ

ประเทศไทยและซาอุฯ ได้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อปลายปี 2565 พร้อมทั้งได้สร้างความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้านของทั้งสองประเทศ อาทิ ด้านอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม พลังงาน นวัตกรรมหุ่นยนต์ การก่อสร้างและการตกแต่ง


ส่วนใหญ่ประชากรซาอุฯ มีความชื่นชอบและคุ้นเคยกับสินค้าจากประเทศไทยเป็นทุนเดิม โดยประเทศไทยมีชื่อเสียงมากกับชาวตะวันออกกลางใน ฐานะเป็น “ครัวโลก” และ “ศูนย์กลางทางการแพทย์” ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ฟื้นฟูหลังจากการหารือของราชการของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ทำให้เป็นโอกาสทองทางการค้า นักลงทุนและ ธุรกิจ SMEs ไทย ในการแสวงหาลู่ทางการทําธุรกิจและการแสวงหาหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในซาอุฯ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอีกด้วย


จัดงาน Thailand Mega Fair & Festival 2023

สภาหอการค้าไทย จับมือ กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด จัดงาน Thailand Mega Fair & Festival 2023 ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566 ณ The Arena Riyadh กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย


โดยเป็นงานแสดงสินค้าและบริการของไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซาอุฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน หาคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า ขยายดิสทริบิวเตอร์ รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังประเทศซาอุฯ รองรับความต้องการสินค้าไทยจำนวนมากในตลาดซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลาง


โดยเชื่อว่างานนี้จะสามารถขยายตลาดเพื่อเปิดการค้าระหว่าง 2 ประเทศ เพราะได้รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน ด้านต่าง ๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยวและบริการ สุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร พลังงาน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การก่อสร้างและการตกแต่ง ที่ต้องการจะขยายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น


มีแนวคิดหลักคือ เพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน หาคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า ขยายดิสทริบิวเตอร์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังประเทศซาอุฯ รองรับความต้องการที่หลากหลายและต้องการสินค้าไทยจำนวนมากในตลาดซาอุฯ คาดหวังมีผู้เข้าร่วมงาน 12,000 คน


ที่มา ประชาชาติธุรกิจ


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page