top of page

ส.อ.ท. เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯสัปดาห์หน้า วอนทบทวนค่าไฟไม่เกิน 4.40 บาท/หน่วย

ส.อ.ท. เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กพช.ต้นสัปดาห์หน้า วอนทบทวนค่าไฟฟ้า งวด 2/2566 ชู 2 เหตุผลค่าไฟงวดใหม่ไม่เกิน 4.40 บาท/หน่วย ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ลดลงจากเดิม 4.77 บาท

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า


ภายในต้นสัปดาห์หน้า ส.อ.ท.เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช) เพื่อทบทวนค่าไฟฟ้าในงวด 2/2566 มั่นใจราคาจะไม่เกิน 4.40 บาท/หน่วย ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ จากเดิม 4.77 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจ น่าจะดำเนินการได้ภายใต้รัฐบาลรักษาการ


ส.อ.ท.เห็นว่า ภาคนโยบายโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ยังสามารถทบทวนสมมติฐานในการจัดทำค่าไฟฟ้าให้ลดลงได้ เพื่อเป็นการลดภาระของภาคประชาชนในครัวเรือน และภาคธุรกิจ โดยมีเหตุผล ดังนี้
1.จากสถานการณ์ราคาพลังงานทั่วโลก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ส.อ.ท.เห็นว่าการเร่งคืนหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากเดิมที่มีแผนคืนให้ในระยะเวลา 3 ปี (ตามงวด 1/2566) และเปลี่ยนเป็น 2 ปี (ตามงวด 2/2566) นั้น อาจเร็วเกินไป


จึงขอให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาการคืนหนี้ให้ กฟผ.เป็นระยะ 3 ปี ตามงวด 1/2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ

2.การนำราคาต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ หรือราคา LNG มาคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าควรมีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยควรใช้ราคาล่าสุดตามแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และไม่ควรใช้ราคาเฉลี่ยของเดือนมกราคม 2566 ตามกลไกเดิม ที่ราคา 20 USD/MMBTU (ปัจจุบัน 13 USD/MMBTU)


นอกจากนี้ ภาคนโยบาย โดย กพช. (ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) ควรมีการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางเพื่อให้ กกพ.ดำเนินการทบทวนราคาค่าไฟฟ้างวด 2/2566 โดยจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งยังมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการทบทวน


โดยไม่ถือเป็นการแทรกแซงเชิงนโยบาย หรือการหาเสียงใด ๆ จาก รัฐบาล (รักษาการ) เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และภาคธุรกิจ ที่ควรจ่ายค่าไฟฟ้าด้วยราคาที่เป็นธรรมกว่าตามประกาศของ กกพ. ที่ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เห็นชอบค่า Ft เป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page