top of page

ไทยรับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ คาดส่งออกพุ่ง จี้รัฐคุมต้นทุนขนส่งผ่านแดน

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจภาคเอกชนการผลิต มองตรงกันไทยได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ ทั้งท่องเที่ยว ส่งออกสินค้า แนะภาครัฐต้องดูแลต้นทุนการผลิตแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออก พัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดน ลดต้นทุนโลจิสติกส์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือน ม.ค. 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจีน ภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2566 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนทั้งภาคการผลิตและบริการ


ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ จึงประเมินว่า การที่จีนเปิดประเทศจะส่งผลเชิงบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งความต้องการและอุปสงค์ในสินค้าที่ขยายตัว จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจากจีนเปิดประเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งออกสินค้าของไทย ไปยังจีนให้ขยายตัวมากขึ้นด้วยดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของจีน ผู้บริหาร ส.อ.ท. เสนอว่า ภาครัฐจะต้องดูแลต้นทุนการผลิต ให้เอกชนสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกได้ และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าไทย รวมถึงอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด


ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเอง จะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจเพื่อแข่งขันและเจาะตลาดจีน มีการเตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิม หลังจากจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งให้แก่สินค้าไทย


นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีน จากสถานการณ์ที่จีนยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่นั้น พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ ไม่มีความกังวล และมองว่าจะเป็นโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page