top of page

ร้อนนี้ ลุ้นค่าพีคไฟฟ้าไทยปี’66 แตะ 34,000 เมกะวัตต์ สูงสุดในรอบ 7 ปี

สนพ. คาด ค่าพีคไฟฟ้าปี’66 แตะ 34,000 เมกะวัตต์ สูงสุดในรอบ 7 ปี แต่มั่นใจไทยมีปริมาณสำรองไฟฟ้า 30% เพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอน

ช่วงนี้ไทยมีอากาศร้อนจัด บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนอาจเป็นโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้ อีกด้านหนึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยจะเข้าสู่ช่วงสูงสุดของปี


ในปีนี้ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.คาดการณ์ตามข้อมูลภาพรวมจาก 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าปี 2566 ประเทศไทยจะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค) ประมาณ 33,900 – 34,000 เมกะวัตต์ สูงกว่า ปี 2565 ซึ่งมีความต้องการพีค 33,177 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2565


ซึ่งหากค่าพีคไฟฟ้าทะลุ 33,900 – 34,000 เมกะวัตต์ จริงดังคาดก็จะนับได้ว่าเป็นความต้องการไฟฟ้าพีคที่สูงสุดในรอบ 7 ปี นีบจากปี 2559เลยทีเดียว(กราฟิก)


โดยย้อนไป ใน ปี 2559 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 30,973 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.00 น. วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559


ปี 2560 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 30,303 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.20 น. วัน พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560


ปี 2561 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 29,968 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 13.51 น.วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561


ปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 32,273 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.27 น. วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562


ปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 30,342 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.14 น. วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563


ปี 2564 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 31,023 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.49 น. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2564ปี 2565 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 33,177 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2565


อย่างไรก็ตาม แม้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูง แต่ประเทศไทยยังไม่ต้องห่วง ปัญหาไฟตกดับ เพราะไทยมีปริมาณสำรองไฟฟ้า 30% เพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอน


แต่ทว่าปีนี้ คนไทยอาจจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงขึ้นจากปีก่อน เพราะหากเทียบกันแล้วอัตราค่าไฟฟ้างวด 2 (เดือนพ.ค-ส.ค.) 2566 ที่ได้มีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft )สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เท่ากันที่ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้า (ม.ค.-เม.ย. 2566) ที่มีอัตรา 4.72 บาท/หน่วย และหากเทียบกับงวด 2 ปี 2565 ซึ่งอยู่ในอัตรา 4 บาท/หน่วย หรือเท่ากับว่าค่าไฟขยับ 77 สตางค์/หน่วย ในช่วง 1 ปีที่ผ่าน ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และร่วมกันประหยัดพลังงานที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ร้อนนี้ ลุ้นค่าพีคไฟฟ้าไทยปี'66 แตะ 34,000 เมกะวัตต์ สูงสุดในรอบ 7 ปี (prachachat.net)


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page