top of page

ส.อ.ท.เชิญพรรคการเมืองดีเบต ขอฟังนโยบายและทางแก้เศรษฐกิจ

เตรียมฟังพรรคการเมืองดีเบตเร็ว ๆ นี้ หลัง ส.อ.ท. ทำ Workshop กับสมาชิก ร่อนจดหมายเชิญทุกพรรค ชง 5 ข้อ ที่สุดของปัญหาด้านเศรษฐกิจ หวังเห็นวิสัยทัศน์ แนวคิด และทางออกก่อนเลือกตั้ง


นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส.อ.ท.ได้ประชุมเชิงวิชาการ (Workshop) จัดทำข้อมูลเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการ จากปัญหาเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รวบรวมข้อสรุปจากเหล่าสมาชิกทั้งหมดไว้ 5 เรื่องข้อเสนอ 5 เรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ต้นทุนด้านพลังงาน 2.ต้นทุนด้านวัตถุดิบนำเข้า 3.ต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน 4.ต้นทุนทางการเงิน และ 5.ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอให้แต่ละพรรคการเมือง ได้มาดีเบตหาแนวทางแก้ปัญหาที่ภาคเอกชนต้องการ ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่


“ได้เตรียมจดหมายเชิญแต่ละพรรคการเมืองแล้ว เพื่อเรียนเชิญให้มาร่วมแสดงความคิดเห็นดีเบตกันในเร็ว ๆ นี้ ก่อนที่จะมีมีการเลือกตั้ง โดยจะแบ่งการดีเบตออกเป็นพรรคใหญ่ พรรคกลาง และพรรคเล็ก ซึ่งอาจจะไม่ครบทุกพรรค แต่อย่างน้อยเราอยากเห็นว่า แต่ละพรรคจะมีแนวทางแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างไร”


เพราะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ทยอยฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้ประสบกับความท้าทายใหม่จากความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ระหว่างประเทศของรัสเซียและยูเครน ได้ส่งผลต่อต้นทุนด้านพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศต่าง ๆ


ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อแต่ละประเทศต้องปรับตัวปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้หลายประเทศจึงมีการปรับค่าจ้างแรงงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงาน ทำให้การแก้ไขปัญหาหนึ่งส่งผลให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการของภาคอุตสาหกรรม


นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของนโยบายบริหารจัดการโควิด-19 ของประเทศจีน และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน สร้างความไม่แน่นอนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งของโลกและของประเทศไทย จึงเป็นที่มาว่า คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้สายงานเศรษฐกิจและวิชาการ เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดกำหนดการประชุมเชิงวิชาการขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐทั้งข้อเสนอแนะทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ส.อ.ท.เชิญพรรคการเมืองดีเบต ขอฟังนโยบายและทางแก้เศรษฐกิจ (prachachat.net)

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page
Free Counter