ประชุมคณะทำงาน Climate Change ครั้งที่ 1/2562

30 ม.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 1054กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน Climate Change ครั้งที่ 1/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด