ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT JBC (ประเทศไทย) ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

08 มี.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 241กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการ IMT-GT JBC (ประเทศไทย) ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด