งานเสวนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ”

14 มี.ค. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 250กิจกรรม กกร.

งานเสวนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด