มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร

22 เม.ย. 2562        จำนวนผู้เข้าชม 377

บัญชีเดียว , สัมมนากิจกรรม กกร.

มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่

ชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส

สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  ภาพประกอบ
กิจกรรม กกร.


หัวข้อ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด