ติดต่อเรา

มูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (สํานักงานใหญ่)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0993000461851

เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธเขตพระนคร กรุงเทพ 10200

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. - 17.00 น.

โทร : 02 092 8888