ข้อมูลเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้

อัปเดตล่าสุด 31 มี.ค. 2024

ประเภทน้ำมัน วันนี้ ส่วนต่าง พรุ่งนี้
39.95 - 39.95
38.48 - 38.48
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84
37.84 - 37.84

ที่มา: บางจาก