เปิดภารกิจ “ภูมิธรรม” ลงพื้นที่ ครม.สัญจร พะเยา 18-19 มีนาคมนี้ 28-04-2023

xxx