พาณิชย์ผนึกเอกชน จัดแสดงสินค้าอาหาร 2023 คาดสะพัด 70,000 ล้าน

17.05.2024

รายละเอียด

วันแรงงานปี 2566 คาดเงินสะพัด กว่า 2 พันล้าน ขอรัฐใหม่ดูแล สวัสดิการ

17.05.2024

รายละเอียด

ค่าไฟไทย แพงอันดับไหนใน อาเซียน

17.05.2024

รายละเอียด

“พลังงาน”ชี้อากาศร้อน ดันค่าไฟแพง แจงลดค่า FT ช่วยเหลือ 80%ของผู้ใช้ทั้งหมด

17.05.2024

รายละเอียด

ข้อมูลเศรษฐกิจ โดย กกร.

ประมาณการเศรษฐกิจไทย

ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2563 - 2566 ของ กกร.

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 - 2566
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
มกราคม -5.00 ถึง 11.00 12.00 ถึง -6.00 -9.00 ถึง 1.00 -5.00 ถึง -4.00
กุมภาพันธ์ 19.00 ถึง 19.00 19.00 ถึง 5.00 18.00 ถึง 4.00 2.00 ถึง 8.00
มีนาคม -4.00 ถึง 11.00 -3.00 ถึง 12.00 2.00 ถึง 4.00 -5.00 ถึง -4.00
เมษายน 13.00 ถึง -5.00 -2.00 ถึง 8.00 -1.00 ถึง 8.00 -1.00 ถึง 17.00
พฤษภาคม -2.00 ถึง 19.00 -5.00 ถึง 16.00 10.00 ถึง 11.00 -7.00 ถึง -7.00
มิถุนายน 19.00 ถึง 15.00 -2.00 ถึง 11.00 10.00 ถึง 8.00 14.00 ถึง 11.00
กรกฎาคม 19.00 ถึง -9.00 -7.00 ถึง -8.00 19.00 ถึง 15.00 19.00 ถึง 16.00
สิงหาคม -6.00 ถึง -9.00 1.00 ถึง 7.00 17.00 ถึง 14.00 -6.00 ถึง 15.00
กันยายน 3.00 ถึง 17.00 -7.00 ถึง 4.00 0.00 ถึง 1.00 13.00 ถึง -9.00
ตุลาคม 3.00 ถึง -10.00 17.00 ถึง 13.00 2.00 ถึง 19.00 5.00 ถึง -6.00
พฤศจิกายน -7.00 ถึง 0.00 6.00 ถึง 6.00 -1.00 ถึง -4.00 -9.00 ถึง 8.00
ธันวาคม -4.00 ถึง -5.00 -1.00 ถึง 9.00 3.00 ถึง 2.00 -1.00 ถึง 9.00
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 - 2566
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
มกราคม -10.00 ถึง 19.00 12.00 ถึง 6.00 -7.00 ถึง -9.00 15.00 ถึง 7.00
กุมภาพันธ์ 8.00 ถึง 2.00 -8.00 ถึง -7.00 9.00 ถึง -3.00 16.00 ถึง 18.00
มีนาคม 14.00 ถึง -10.00 -9.00 ถึง 7.00 -2.00 ถึง 8.00 18.00 ถึง 5.00
เมษายน 2.00 ถึง -1.00 4.00 ถึง -10.00 -4.00 ถึง 7.00 18.00 ถึง 16.00
พฤษภาคม -2.00 ถึง 11.00 19.00 ถึง 2.00 6.00 ถึง -3.00 7.00 ถึง 10.00
มิถุนายน 14.00 ถึง 11.00 7.00 ถึง 5.00 -2.00 ถึง 11.00 11.00 ถึง 12.00
กรกฎาคม 15.00 ถึง 14.00 -4.00 ถึง -3.00 0.00 ถึง 14.00 1.00 ถึง -9.00
สิงหาคม -9.00 ถึง 18.00 2.00 ถึง 17.00 1.00 ถึง 10.00 -5.00 ถึง -5.00
กันยายน -10.00 ถึง 2.00 0.00 ถึง 14.00 -2.00 ถึง 13.00 11.00 ถึง 6.00
ตุลาคม 16.00 ถึง -8.00 11.00 ถึง 10.00 19.00 ถึง 14.00 -9.00 ถึง -3.00
พฤศจิกายน 10.00 ถึง 18.00 6.00 ถึง 19.00 9.00 ถึง -2.00 3.00 ถึง 15.00
ธันวาคม 15.00 ถึง -2.00 9.00 ถึง -4.00 12.00 ถึง 7.00 8.00 ถึง 18.00
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 - 2566
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
มกราคม 4.00 ถึง -2.00 5.00 ถึง 10.00 16.00 ถึง 1.00 9.00 ถึง 18.00
กุมภาพันธ์ -3.00 ถึง -4.00 4.00 ถึง 18.00 13.00 ถึง 15.00 14.00 ถึง 3.00
มีนาคม -6.00 ถึง 15.00 13.00 ถึง 6.00 5.00 ถึง -6.00 7.00 ถึง -6.00
เมษายน -6.00 ถึง 17.00 2.00 ถึง -1.00 0.00 ถึง 19.00 12.00 ถึง 18.00
พฤษภาคม 1.00 ถึง -7.00 -9.00 ถึง -4.00 -5.00 ถึง 14.00 2.00 ถึง -2.00
มิถุนายน -6.00 ถึง 3.00 3.00 ถึง -6.00 18.00 ถึง 6.00 14.00 ถึง -6.00
กรกฎาคม -7.00 ถึง 11.00 9.00 ถึง 4.00 -5.00 ถึง -9.00 1.00 ถึง 7.00
สิงหาคม 15.00 ถึง 3.00 8.00 ถึง 13.00 -2.00 ถึง 7.00 14.00 ถึง 9.00
กันยายน 6.00 ถึง 5.00 17.00 ถึง 2.00 17.00 ถึง 12.00 8.00 ถึง 10.00
ตุลาคม 6.00 ถึง 5.00 1.00 ถึง 15.00 -8.00 ถึง 4.00 4.00 ถึง 15.00
พฤศจิกายน 3.00 ถึง -10.00 -2.00 ถึง 12.00 14.00 ถึง 14.00 16.00 ถึง 3.00
ธันวาคม 16.00 ถึง 13.00 6.00 ถึง 0.00 8.00 ถึง 19.00 5.00 ถึง -6.00
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 - 2566
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
มกราคม -3.00 ถึง -8.00 1.00 ถึง 5.00 4.00 ถึง 9.00 -10.00 ถึง 18.00
กุมภาพันธ์ -10.00 ถึง -3.00 9.00 ถึง -2.00 17.00 ถึง -10.00 15.00 ถึง -1.00
มีนาคม 16.00 ถึง -4.00 -8.00 ถึง 14.00 12.00 ถึง 16.00 -7.00 ถึง -2.00
เมษายน 0.00 ถึง 3.00 14.00 ถึง -4.00 -3.00 ถึง 17.00 -8.00 ถึง 6.00
พฤษภาคม 13.00 ถึง 12.00 3.00 ถึง 0.00 -1.00 ถึง -10.00 -6.00 ถึง 19.00
มิถุนายน -2.00 ถึง 10.00 -8.00 ถึง 3.00 -8.00 ถึง 9.00 7.00 ถึง 2.00
กรกฎาคม 17.00 ถึง 5.00 3.00 ถึง 17.00 7.00 ถึง -4.00 -8.00 ถึง -10.00
สิงหาคม -1.00 ถึง -1.00 -1.00 ถึง 13.00 -6.00 ถึง 1.00 18.00 ถึง -6.00
กันยายน -1.00 ถึง -10.00 1.00 ถึง 19.00 15.00 ถึง 14.00 -5.00 ถึง -8.00
ตุลาคม 13.00 ถึง 17.00 18.00 ถึง 16.00 5.00 ถึง -2.00 -6.00 ถึง 18.00
พฤศจิกายน 6.00 ถึง -1.00 9.00 ถึง 1.00 1.00 ถึง 11.00 14.00 ถึง -2.00
ธันวาคม 9.00 ถึง 4.00 3.00 ถึง 16.00 -8.00 ถึง 19.00 -7.00 ถึง 3.00